การติดตั้งม่านแบบ embedded magnet logo

!!! ด้วยเทคโนโลยีใหม่ !!! คลิปแม่เหล็ก ทำให้สะดวกในการใช้งานมากขึ้น

  • ยึดด้วยระบบแม่เหล็ก แบบฝังติดกับม่าน ใช้งานง่าย

  • ไม่ต้องเจาะรถ หรือติดกาวกับรถที่คุณรัก

  • ใช้งานง่ายด้วยมือเดียว

ได้รับสิทธิบัตรแล้ว

Patent Granted Snap-On

ดำเนินการจดสิทธิบัตรอยู่

Patent Pending Snap-On

การติดตั้งม่านแบบ SnapOn logo

 คลิปแม่เหล็ก ทำให้สะดวกในการใช้งานมากขึ้น

  • ยึดด้วยระบบแม่เหล็ก แข็งแรง ใช้งานง่าย

  • ไม่ต้องเจาะรถที่คุณรัก

  • ใช้งานง่ายด้วยมือเดียว

ได้รับสิทธิบัตรแล้ว

Patent Granted Snap-On

ดำเนินการจดสิทธิบัตรอยู่

Patent Pending Snap-On

การติดตั้งม่านแบบ ClipOn logo

คลิป 3M ทำให้สะดวกในการติดตั้งและใช้งาน ด้วยเครื่องหมายการค้า

  • ยึดด้วยคลิปออกแบบพิเศษ 3M คุณภาพสูง

  • ไม่ต้องเจาะรถที่คุณรัก

  • พับเก็บได้ สะดวกในการใช้งาน

ได้รับสิทธิบัตรแล้ว

Patent Granted Clip-On

ดำเนินการจดสิทธิบัตรอยู่

Patent Pending Clip-On